367 ข่าว | TQM Corp
ทีคิวเอ็ม มอบประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ให้แก่ข้าราชการแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1,064 กรมธรรม์ มูลค่าความคุ้มครองรวม 53,200,000 บาท และมอบประกันภัยสร้างสุขชุมชนไทย แก่ข้าราชการกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 20 กรมธรรม์ มูลค่าความคุ้มครองรวม 20,000,000 บาท คุ้มครองโดยกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563


ข่าวล่าสุด