บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บริษัทฯ นำโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตสภากาชาดไทย ตามโครงการ รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 มีพนักงานสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 609 คน ได้บริจาคโลหิตไปแล้วจำนวน 196,000 ซีซี และจะยังคงเดินหน้าบริจาคโลหิตตามโครงการนี้ต่อไป

โดยปี 2563 บริจาคจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ,วันที่ 11 มิถุนายน 2563, วันที่ 11 กันยายน 2563และ วันที่ 11 ธันวาคม 2563


ข่าวล่าสุด