366 ข่าว | TQM Corp
TQM ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค

บริษัท ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคมะเร็งต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายกับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 


ข่าวล่าสุด