ทีคิวเอ็ม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 359 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,122,000 บาท และบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป เพราะการศึกษาถือเป็น พื้นฐานสำคัญของคนทั้งประเทศและเป็นอีกช่องทางในการส่อต่อความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัว ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ันยายน 2563


ข่าวล่าสุด