กลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Image

www.tqm.co.th

100%


บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ขายประกันภัยรถยนต์ (Motor) และกลุ่มประกัน Non-Motor ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เว็บไซต์บริษัท

Image

www.tjn.co.th

100%


บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ขายประกันรถยนต์ (Motor) และกลุ่มประกันวินาศภัยอื่นๆ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เว็บไซต์บริษัท ​

Image

www.tqmlife.co.th

100%


บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันชีวิต ขายประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประเภทกลุ่ม ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เว็บไซต์บริษัท

Image

บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

100%


บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด เป็นบริษัทที่ไปลงทุนร่วมกับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค และด้านอื่น ๆ

Image

www.casmatt.co.th

100%


บริษัท แคสแมท จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เว็บไซต์บริษัท

Image

www.noon.in.th

40%


บริษัท ทีคิวดี จำกัด ให้บริการคำแนะนำ เกี่ยวกับประกันภัยผ่านรูปแบบของ การกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการให้บริการคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เว็บไซต์บริษัท