ข่าวประชาสัมพันธ์

TQM ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ รางวัลสูงสุด Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จาก SET Award 2021

อ่านเพิ่มเติม

(18 ก.ย. 64) TQM จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการก่อตั้งบริษัทครบรอบปีที่ 68 จัดพิธีสักการะพระพรหม พระพิฆเนศ และพิธีสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เซ็นสัญญาถือหุ้น ใน บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันชีวิตประเภทกลุ่มอันดับ 1 ของไทย และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้าน InsurTech ที่เป็นความแข็งแกร่งของ TQM ไปสนับสนุนธุรกิจของ 2 บริษัท

อ่านเพิ่มเติม

Newsletter 2/2564

13/08/2564

133

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เบี้ยประกันวินาศภัยรวมสำหรับเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 จำนวน 64,571 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับ 1.54% แบ่งเป็นรายละเอียดยอดเบี้ยตามประเภทกรมธรรม์ตามภาพประกอบที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

Newsletter 1/2564

14/05/2564

507

ภาพรวมธุรกิจ จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เบี้ยประกันวินาศภัยรวมสำหรับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 252,716 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับ 3.6% แบ่งเป็นรายละเอียดยอดเบี้ยตามประเภทกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เข้าลงทุนใน บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันชีวิตประเภทกลุ่มอันดับ 1 ของประเทศ เบี้ยประกันกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมฐานลูกค้าเดิมกว่า 5 แสนราย และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม