ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเรา

123 อาคารพรรณนิภา ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สัมฤทธิ์ รงควิลิต
+662 119 8888 ext. 5234
เรียว ขุนดีคล้าย
+662 119 8888 ext. 5009


อีเมลล์

[email protected]