311 ข่าว | TQM Corp
TQM ร่วมงานรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับสำนักงานคปภ. ประจำปี 2564 พร้อมขานรับนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัย ด้วยการออกบูธมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์...อุ่นใจ นิวนอร์มอลพลัส สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงานฟรี นอกจากนี้ ลูกค้าและประชาชนทั่วไปยังสามารถลงทะเบียนรับประกันภัยกลุ่ม 10 บาท ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางออนไลน์ของ TQM ทั้งไลน์ เฟซบุค TQM Insurance Broker และเว็บไซต์ www.tqm.co.th


ข่าวล่าสุด