375 ข่าว | TQM Corp
(18 ก.ย. 64) TQM จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการก่อตั้งบริษัทครบรอบปีที่ 68
จัดพิธีสักการะพระพรหม พระพิฆเนศ และพิธีสงฆ์  โดยมีดร.อัญชลิน  พรรณนิภา ประธานบริษัท ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร TQM เข้าร่วมในพิธี
ณ สำนักงานใหญ่
พร้อมกันนี้ ยังมีผู้บริหาร และพนักงาน TQM เป็นผู้แทนในการร่วมถวายเพลพระสงฆ์และถวายเครื่องไทยธรรม ที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

#TQMพร้อมก้าวสู่ปีที่ 69 อย่างยั่งยืน
#TQMไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ


ข่าวล่าสุด