TQM ออกมาตรการดูแลพนักงานสู้โควิด-19

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เผยมาตรการดูแลพนักงานช่วงโควิด –19 ให้ปฏิบัติงานอย่าง ปลอดภัย เพราะพนักงานเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร 

    ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า บริษัทในกลุ่มทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานตั้งแต่เกิดการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลและสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่พนักงาน อาทิ จัดตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อทำหน้าที่ ในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด มีจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ภายในสำนักงาน จัดให้มีเจล แอลกอฮอล์ไว้บริการยังจุดต่างๆ แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงาน ตลอดจนให้พนักงาน Work From Home เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐ แต่ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง    แม้ในปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่ทีคิวเอ็มยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ม งวด มีการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จน เกิด New Normal ในการทำงานหลังคลายล็อคดาวน์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ ด้านความเป็นอยู่และสวัสดิการแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มอบข้าวสารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน การดำรงชีวิตรวมกว่า 4,000 ถุงให้แก่พนักงานทุกคน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อลด การเกิดโรคอุบัติเก่าที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูฝน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน นับ เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่บริษัท ฯ ได้ส่งถึงพนักงานทุกคน เพราะเชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ พนักงานจะนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมกับไม่ลืมที่จะส่งต่อความห่วงใยไปยังสังคม โดยรอบบริษัท ฯ ด้วยการจัดทำตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภคให้แก่เพื่อนบ้านและ ประชาชนทั่วไป ดร.อัญชลิน กล่าว


*************************************


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมฤทธิ รงควิลิต ์ นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 119 8888 ต่อ 5234

E-Mail: sumrit.ron@tqm.co.th

ชนันท์กานต์ โสภาธนสิษฐ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 119 8888 ต่อ 6001

E-Mail: chanankarn.sop@tqm.co.th

สุชีรา หุ่นสี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด

โทรศัพท์ 02 184 7566

E-Mail: chaipr_consultant@yahoo.com 


ข่าวล่าสุด