ตอบแทนสังคม

ทีมงานฝ่ายขายกิจการสาขา MB ภาคเหนือ และภาคกลาง จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงาน และช่วยเหลือสังคมโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิธรรมานุรักษ์

อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. พร้อมด้วย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และกรุงเทพประกันภัย ร่วมจัดงาน “คปภ.ลดความเสี่ยง สู่ชุมชน”

อ่านเพิ่มเติม

TQM จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด TQM Magic Day ปี 6 เสกความสุข สร้างรอยยิ้มร่วมกับครอบครัว TQM โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมและซุ้มเกมต่างๆ มากมายให้น้องๆ

อ่านเพิ่มเติม