ตอบแทนสังคม

กิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสารจัดกิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง โดยร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ จำนวน 60 คู่ที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรม TQM Family Trip

อ่านเพิ่มเติม

มอบวุฒิบัตรสำเร็จการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมอบทุนการศึกษารวม 100,000 บาทแก่นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 12 คน ที่เข้าร่วมในโครงการ The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM

อ่านเพิ่มเติม

คปภ.ร่วมกับภ าคอุตสาหกรรมประกันภัย และบริษัทฯ ร่วมจัดงาน “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อมอบความห่วงใยให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทฯ นำโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตามโครงการ “รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน”

อ่านเพิ่มเติม

TQM สนับสนุนการจัดงานพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 14

อ่านเพิ่มเติม