ตอบแทนสังคม

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรม TQM Natural Camp 2020 พาลูกค้าร่วมจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียน และทาสีขอบถนนและทางเดินโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

ทีคิวเอ็ม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 359 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,122,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทฯ นำโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตสภากาชาดไทย ตามโครงการ รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

TQM ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค บริษัท ฯ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

ทีคิวเอ็ม มอบประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1,064 กรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม