ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่มาที่ไป… เริ่มจะมีการท้าทายปากกากันมากขึ้นแล้วนะครับ ก็จะอะไรเสียอีกลาะครับ นอกจาก ตลาด หรือ SET Index ที่หลายๆ คน เริ่มจะระวังตัว เริ่มอยากจะขายออก หรือ บางท่าน ก็ได้ ขาย ออกไปแล้วด้วยก็มี…

อ่านเพิ่มเติม

ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ประกันภัยรายใหญ่ของไทย เข้ารับรางวัลในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น ครบวงจร (Prime Ministers Insurance Awards) ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่นหรือ TQM โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจก ประกันภัย อุบัติเหตุ สงกรานต์..

อ่านเพิ่มเติม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร และ คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน บมจ. ที คิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM ผู้นำธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ในกลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM กาง กลยุทธ์การตลาด TQM Digital ตอกย้ำผู้นำ Insure Tech ทุ่มลงทุนรวมกว่า 200 ล้านบาทตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่นหรือ TQM สมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิร่วมในการแถลงข่าวผล ประกอบการปี 25

อ่านเพิ่มเติม