ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน, ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน และคุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน, ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และคุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ห

อ่านเพิ่มเติม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน , ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และคุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานประธานบริหารสายงานบัญชีการเงินบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM ให้การต้อน

อ่านเพิ่มเติม

Newsletter 1/2563

03/01/2563

104

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เบี้ยประกันวินาศภัยรวมสำหรับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 244,062 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับ 5.2%

อ่านเพิ่มเติม

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (บริษัทฯ หรือ TQM) ผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยใน ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ” นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ธันวาคมนี้ หลังป

อ่านเพิ่มเติม

บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เข้าคำนวณดัชนี SET100 ซึ่งถือเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง รวมไปถึงมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีส

อ่านเพิ่มเติม