นวัตกรรม

ทีคิวเอ็มได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาช่องทางขายและบริการ ภายใต้โครงการ......

อ่านเพิ่มเติม

ทีคิวเอ็มมีความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการข้อมูล เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น เป็นการรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) และเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

AI

19/04/2562

456

ทีคิวเอ็มจะนำ AI (Artificial Intelligence) และ BIG DATA มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือความสนใจได้อย่างแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม

Chatbot

19/04/2562

539

ทีคิวเอ็มได้พัฒนาโปรดักท์ฟีเจอร์ในระบบ CHAT CENTER ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อประกันได้ครบทุกโปรดักท์ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ได้แบบ Real-time ด้วยการแชทซื้อกับ TQM BLUE BEARY BOT ผ่าน...

อ่านเพิ่มเติม

TQM INSURANCE BROKERS เดินหน้าสู่ยุคการให้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการ “TQM Digital” เพิ่มฟีเจอร์แชท Real-time ซื้อประกันภัยผ่าน LINE ตลอด 24 ชั่วโมง และได้เปิดตัวTQM Blue Beary Bot การนำ Chat bot มาพูดคุย ตอบคำถาม สื่อสารกับมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม