241 ข่าว | TQM Corp
นักลงทุนสถาบันต่างชาติ ขอซื้อหุ้น TQM บิ๊กล๊อต 5.7 ล้านหุ้น หลังเข้า MSCI และ Roadshow ต่างประเทศ


    บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ “TQM” ได้รับความสนใจจากกองทุนต่างชาติเจรจาขอซื้อหุ้นบิ๊กล็อต หลังถูกนำไปคำนวณในดัชนี MSCI และล่าสุดจากการเดินสายโรดโชว์ที่ประเทศอังกฤษและสกอต์ แลนด์ เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจและมีความเชื่อมั่นต่อ การเติบโตของธุรกิจในอนาคต ส่งผลหุ้น TQM ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากนักลงทุน สถาบันต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการขอซื้อหุ้นจำนวนมาก
    อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นตามความต้องการทั้งหมดได้ จึงนำหุ้นในส่วนของ นางสาว รัตนา พรรณนิภา จำนวน 5,717,900 หุ้น ในราคา 55 บาท ออกจำหน่าย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้น ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการ จัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่อย่างใด

Foreign funds requesting TQM for Big Lot 5.7M Shares after having joined MSCI and overseas roadshows

TQM Corporation, or TQM, received lots of requests from foreign funds to buy shares from TQM since TQM has been calculated in the MSCI and RoadShows in England and Scotland in early December. A number of foreign institutional investors were interested, and believed in the growth of the company. As a result, TQM has received a number of requests for bidding TQM stocks from foreign institutional investors.

However, the company cannot allocate all required shares; therefore, 5,717,900 shares of Miss Ratana Punnipa, at the price of 55 baht, were sold to increase trading liquidity in SET, and to support sustainable growth. This transaction does not affect the management structure and business policy in all aspectsสอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สัมฤทธิ์ รงควิลิต Investor Relation ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 119 8888 ต่อ 5234

E-Mail: sumrit.ron@tqm.co.th


สุชีราหุ่นสี ชนันท์กานต์ โสภธนสิษฐ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด

โทรศัพท์ 02 184 7566, 092 507 2299

E-Mail: chaipr_consultant@yahoo.com 


ข่าวล่าสุด