208 ข่าว | TQM Corp
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยรายใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรก พร้อมต่อยอดประกันภัยออนไลน์

    บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (บริษัทฯ หรือ TQM) ผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยใน ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ” นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ธันวาคมนี้ หลังปิดการจองซื้อหุ้นไอพีโอ 75 ล้านหุ้น ที่เทรคหุ้นละ 23 บาทเป็นที่ เรียบร้อย มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับคึกคัก ย้ำหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ ผู้บริหารพร้อมติดไซเรนท์ พีเรียด หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนนำเงินต่อยอดอินชัวร์เทค รับการเติบโตธุรกิจประกัน

    ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM ผู้นำธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด“TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ” เปิดเผยว่าบริษัท ได้นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 20ธันวาคม โดยเชื่อว่นัก ลงทุนจะให้ความสนใจและให้กรตอบรับที่ดีกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแม้ว่าภาพ รวมการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้มีความผันผวน เนื่องจากบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจและ พร้อมที่จะรุกการให้บริการนายหน้าประกันภัยผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนอง ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิตที่จะเข้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ทาง TQM ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจ จองซื้อหุ้น IPO ของบริษัท

    ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัทฯแบ่งการให้บริการเป็น 4ด้น คือ(1)ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยมีการขาย ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทั้งสิ้นกว่า130ผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่มประกันรถยนต์(Motor) ซึ่งประกอบ ด้วยกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (...)และภาคสมัครใจและกลุ่มประกัน Non-Motor ในรูป แบบประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่งและประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ดเป็นต้น (2)ธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิต ซึ่งมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งสิ้นกว่า20ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนอง ความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าอย่างมากที่สุด(3)ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านกระบวนการทางธุรกิจงานวิจัยตลาดดิจิตอลและ(4)ธุรกิจให้ บริการด้นคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัยเพื่อเป็นช่องทางให้กับลูกค้าค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา

    นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยกรายบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันกล่าวว่ากล่าว TQM เป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามีเครื่องหมายทางการค้าที่แข็งแกร่ง ช่องทางให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึง เชื่อว่า TQM จะเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาวและเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

    นายสมเจตน หมู่ศิริเลิศ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลัก ทรัพย์ ธนชต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกล่าวว่าบริษัทฯ มั่นใจว่า บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จะได้รับการตอบรับที่ดีจาก ผู้ลงทุน เนื่องจากเป็นผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการมีส่วนแบ่ง ทางกรตลาดที่ได้เปรียบคู่แข่ง จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตในอนาคตสำหรับนักลงทุนที่สนใจ การจัดสรรหุ้น IPO ครั้งนี้จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันเป็นจำนวน 50ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ67 ของจำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมดในส่วนของกรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานตั้งแต่ระดับ supervisorขึ้นไปก็ยินยอมที่จะติดlockup เป็นระยะเวลา 6เดือนนับจากวันที่เข้าเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนใน SET ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการเข้าทำการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ ปัจจุบัน TQM มีทุนจดทะเบียน 300ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว225ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (ไพร์) หุ้นละ1.0 บาท และเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 75ล้านหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งในจำนวนนี้จะจัดสรรให้แก่กรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวนประมาณ 6.1ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ2.03ของทุนชำระแล้วภายหลังจำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมด
ข่าวล่าสุด