ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชับพัฒนา ให้เกียรติมอบระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ด้วย เทคโนโลยีเมมเบนร มูลค่า 2,200,000 บาท จากดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยระบบผลิตน้ำดังกล่าวสามารถผลิตน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติหรือน้ำจากอุทกภัยให้กลายเป็นน้ำสะอาด สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก อ่านต่อคลิก...
 ทีคิวเอ็ม มอบรถผลิตน้ำประปา-น้ำดื่มแก่มูลนิธิชัยพัฒนา TH


ข่าวล่าสุด